رژیم صهیونیستی از آغاز سال 2017 میلادی 11 کودک فلسطینی را کشته است

[ad_1]

نظرتان را بيان کنید

{{if type== “link”}}

${caption}${description}